Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

Møter o.a.

 

Det har vært kurs og fagdager i sommer og tidlighøsten, her følger programmet for resten av høsten 2021:

Onsdag 6. oktober kl. 19.00. Gratis adgang og servering
La oss snakke om jord
Bildeforedrag v/Ingrid Gauslaa Hårstad. 

Onsdagskveld i Låna nr. 316

 

Onsdag 20. oktober kl. 19.00. 
Gratis adgang og servering

Hvordan så det ut i 2002, og hvordan er det nå?
Håndverkeres arbeid i Prestegårdslåna.
Bildeforedrag v/Kristine Kaasa Moe. 
Onsdagskveld i Låna nr. 317

 

Søndag 24. oktober kl. 15.00. 
Billettsalg ved døren, kr. 150/200.

Klassisk gitarkonsert med Sapere Aude Guitar Duo
Karl Michelson og Andreas Lines. 
Arr.: Folkeakademiet Melhus, utøverne og Stiftelsen Prestegårdslåna.

 

Onsdag 17. november kl. 19.00. 
Gratis adgang og servering

Elske Gud og Næsten, ydmyg i Medgang og taalmodig i Modgang
Hans Nielsen Hauge-foredrag v/Kristine Kaasa Moe.
Onsdagskveld i Låna nr. 318

 

Lørdag 6., søndag 7., lørdag 20. og søndag 21. november kl. 10–16
Kurs i vindusrestaurering. 
Den gamle industrimek’en i Krogstadvegen på Hovin

Kursleder Roger Refseth. Kursavgift kr. 2.000 inkl. lunsj. Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna.

 

Onsdag 24. november kl. 19.00. 
Gratis

Elevkonsert Kulturskolen i Melhus. 
Onsdagskveld i Låna nr. 319