Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

  • Prestegårdslåna er åpen for besøkende omtrent hver lørdag, hele året kl. 12.00 - 14.00, men døren kan være låst.
    Telefonnummer man kan ringe for å komme inn, står på skilt ved døren, 976 22 708.
  • Programmet for hvert halvår, med foredrag, konserter, kurs og annet fremover, finner du under fanen "Møter".
  • Prestegårdslåna og Snøfugl forlag har gitt ut fjorten bøker sammen. Les om dem under fanen Bokutgivelser.  
  • Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna har egen nettside www.byggvern.no og facebookside
    Tone Østerli er (fra april 2021) bygningsvernsenterets prosjektleder og antikvar, ansatt av Stiftelsen Prestegårdslåna.
    Telefon: 467 53 540 E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Møter o.a.

Møte- og kursplan for januar–juni 2021, med forbehold for utsettelser pga pandemien

 

Onsdag 27. januar kl. 19.00    Utsatt. Ny dato følger senere.
Gratis, inklusive servering
Hvordan så det ut i 2002, og hvordan er det nå?
Håndverkeres arbeid i Prestegårdslåna. Bildeforedrag v/Kristine Kaasa Moe.

Onsdag 17. februar kl. 18.00
Gratis, inklusive servering

Årsmøte i Prestegårdslånas Venner

Lørdag 13., søndag 14. og 20.–21. mars kl. 10.00–16.00 
(Utsatt fra februar) 
Kurset er fulltegnet, men man kan stå på venteliste.
Det kan bli plass hvis noen trekker seg. 
Kr. 1.200 inkl. lunsj. Påmelding

Kurs i vindusrestaurering på Hovin v/Jarle Nor og Roger Refseth 

Onsdag 17. mars kl. 19.00
Gratis, inklusive servering

Når småe liv blir store – Erlend Skjetne om tre litterære favorittar:
Hilde Stålskjær Osen: Vi bare kjører, så ser vi. Richard Yates: Påskeparaden. Eka Kurniawan: Mann, tiger.

Fredag 19. mars kl. 9.00–15.00. Kr. 400 inkl. lunsj. Påmelding
Blikkenslagerarbeid – fagdag med teori og litt praksis v/Ivar Gynnild

Dette kurset må avlyses på grunn av coronarestriksjoner:
Fredag 9. og lørdag 10. april kl. 9.00–16.00
Kurs i HMS, merking, nedtaking og lagring sv verneverdig tømmerkasse

Kursobjekt er en gammel låve på Håvvåbakkinj, Soknedal i Midtre Gauldal kommune
Kurslærer Erlend Sommervold
Kursavgift kr. 1.000 inkl. lunsj m.m. begge dager.
 

Utsatt til 1. september. Onsdag 28. april kl. 19.00. (utsatt fra 14. april)
Gratis, inklusive servering

Elske Gud og Næsten, ydmyg i Medgang og taalmodig i Modgang
Hans Nielsen Hauge-foredrag v/Kristine Kaasa Moe

Lørdag 17. og søndag 18. april kl. 9.00–15.00 Utsatt pga restriksjoner, nye datoer følger.
Kr. 400 inkl. lunsj. Påmelding

Kalkmalingskurs, teori og praksis v/Viggo Ballo på Gamle Hovin

Lørdag 8. mai kl. 10–15.00
kr. 100/200. Påmelding

Komposisjonsmaling – et praktisk lavterskelkurs v/Tone Østerli på Langland Øvre, Ler

Onsdag 26. mai kl. 19.00
Gratis

Kulturskolens elevkonsert

2. juni kl. 19.00
Gratis – med kaker, te og kaffe
Sommerfest i Sagauka med bl.a. allsang v/Arne Valvatne, lek og spill. Flere opplysnininger følger!

Søndag 13. juni kl. 12.00–16.00
Gratis

Fagdag, familiedag om eldre hus, Gammelhusa oppi Grøseta, Kolbjørn V. Os, Jarle Nor

Onsdag 30. juni fra kl. 11.00
Gratis – med saltmat og søtmat

Slåttonn, med kurs i slått og hesjing, med arbeid og mye hygge v/Oddbjørn Syrstad