Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

Møter o.a.

 

Kurs, fagdag, foredrag, sommerfest, elevkonsert, slåttedag og mere til
har vært gjennomført ved Prestegårdslåna første halvår i 2021.

Høstens program blir bekjentgjort etterhvert, men først skal vi ha:

Søndag 18. juli kl. 12.00–16.00

Fagdag, familiedag om eldre hus

Gammelhusa oppi Grøseta i Melhus

Antikvarisk tømrer, tradisjonshåndverker Kolbjørn V. Os

Vindusrestauratør Jarle Nor

Antikvar og prosjektleder Tone Østerli
fra Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna

Servering. Hoppetau, rokkering, krokett m.m. for barn og unge.
Gratis adgang

Velkommen!

Parkering i nedre tun, Nordgrenda 75.
Husk å lukke grinda etter deg på vei opp. 
Det er dyr i marka.