Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

 

  • Prestegårdslåna er åpen for besøkende omtrent hver lørdag, hele året kl. 14.00–15.00.
    E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Telefon: 976 22 708.  Facebook
  • Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna har telefon: 467 53 540. Facebook, Instagram
    E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., nettside: www.byggvern.no

Foreningen Prestegårdslånas Venner

Foreningen Prestegårdslånas Venner ble stiftet i januar 1985 for å hindre at Prestegårdslåna og hagen skulle bli ødelagt. Formann fra begynnelsen av og frem til årsmøtet i 1992, var Jens Loddgard. Deretter har Kristine Kaasa Moe vært formann.

Både på 1980- og 1990-tallet drev foreningen et intenst og hardt arbeid for å berge låna og hagen.

Høsten 1992 satte Prestegårdslånas Venner i gang med kulturkveldserien Ondagskveld i Låna for å gjøre låna kjent og kjær for flere, og for å bringe god folkeopplysning og ha hyggelige samvær. Møtene er åpne for alle. Programmet består av foredrag, kåseri eller lignende og deretter kaffe, kake og samtale ved småbord i lånas stuer. I september 2022 nådde man den 325. kveld.
Den 300. kvelden i 2019 ble feiret med ordfører, fylkeskommunen og mange andre til stede og med Mette Bye som foredragsholder. Hun er byantikvar i Trondnheim, har skrevet både doktoravhandling og flere bokartikler om Prestegårdslåna. Det er alltid med gratis adgang og gratis servering på Onsdagskveldene. Foredragsholderne gjør arbeidet uten honorar.

Prestegårdslånas Venner gir praktisk støtte til Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, ved gratis arbeidsinnsats gjennom hele året.

Foreningen gir også viktig økonomisk støtte til Stiftelsen Prestegårdslåna. Dette kommer fra foreningens medlemmer.
Medlemsskap koster kr. 200 i året. Vi du bli medlem, kan du f.eks. betale kr. 200 (eller mer) til foreningens bankkonto i Melhusbanken 4230.39.00602, og skrive navn, adresse og "kontingent" i meldingsfeltet.

Prestegårdslånas Venner velger to styremedlemmer til styret for Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus. Det er bestemt i Stiftelsen Prestegårdslånas vedtekter. (Se under overskriften Ledelse.)

Prestegårdslånas Venners formål er å finne i statuttene § 1 (vedtatt på foreningens årsmøte): Prestegårdslånas Venner skal arbeide til beste for prestegårdslåna og prestegårdshagen i Melhus. Foreningen skal arbeide for at låna og hagen blir tatt vare på, restaurert og brukt i samsvar med sin egenart, i samarbeid med kulturvernmyndighetene og med Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus. Det står i statuttene at Prestegårdslånas Venner skal arrangere kulturkvelder i låna, med best mulig program, med gratis adgang og servering. 

I flere år har foreningen hatt fra 52 til 101 medlemmer.  Styret i Prestegårdslånas Venner – inklusive varamenn – består (etter årsmøtet i 2021) av følgende personer i alfabetisk rekkefølge:
Nils P.S. Aune, Unn Berit Falkanger, Grete Gjeset, Kristine Kaasa Moe, Mari Valset; og varmedlemmer Anne Sofie Garberg og Tore Sandviken. 

Foreningens møter – Onsdagskveld i Låna – står under overskriften (menyen) Møter.

Det står mer om Prestegårdslånas Venner og kampen for låna under overskriften Historien.

Ved Prestegårdslåna har det vært mange og gode medarbeidere gjennom årene, flere av disse er dessverre ikke lenger er blant oss (ved årsskiftet 2019/2020)Det står minneord og opplysninger om flere av dem, under fanen "År for år", bl.a. annet om arkitekt Arne Berg, vindusrestauratør Snorre Fjelldal, Per Braseth og Ola Storhaugen. 
Her nedenfor nevnes tre umistelige, som også var med i foreningen siden 1990-tallet og som har betydd spesielt meget i den indre kjerne gjennom mange, mange år:

Gunnvald Bøe var varamedlem i Stiftelsen gjennom mange år og medlem av venneforeningen. Ingen har hatt så ansvaret for innholdet i så mange møter i Låna fra 1992 til i 2019 som ham. Han hadde spåkfaglige foredrag, ledet uttallige, flotte sangkvelder og de aller fleste Litterære salonger. Han hadde ansvaret for registrering av bøkene gitt av Ola Storhaugen († 2015). Gunnvald Bøe døde, til vår alles store sorg, etter kort tids sykdom i juni 2019.

Styremedlem gjennom mange år Bjørg Rugelsjøen – som var med i det aller første styret i foreningen i 1985 – døde plutselig den 26. april 2014, også etter kort tids sykdom.  Les minneordene her. 
Før det var gått fire måneder døde også
Sigurd Sandviken, helt uventet. Han var fast med i arbeidet ved Låna i tyve år, og var – som Bjørg og Gunnvald – umistelig. Les minneordene her.

 

I Hovdenstova og de andre stuene er det kaffeservering etter alle foredrag. Dette er et eldre bilde.

lysthusmm

Lysthuset, 1700-talls gjerde (umalt) og 1800-talls stakitt (malt).

Einar Eggen og Sigurd Sandviken ved et av sine mange viktige arbeider, her i 2010.