Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

  • Prestegårdslåna er åpen for besøkende omtrent hver lørdag, hele året kl. 12.00 - 14.00, men døren kan være låst.
    Telefonnummer man kan ringe for å komme inn, står på skilt ved døren, 976 22 708.
  • Programmet for hvert halvår, med foredrag, konserter, kurs og annet fremover, finner du under fanen "Møter".
  • Prestegårdslåna og Snøfugl forlag har gitt ut fjorten bøker sammen. Les om dem under fanen Bokutgivelser.  
  • Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna har egen nettside www.byggvern.no og facebookside
    Tone Østerli er (fra april 2021) bygningsvernsenterets prosjektleder og antikvar, ansatt av Stiftelsen Prestegårdslåna.
    Telefon: 467 53 540 E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BØKER

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus og Snøfugl forlag

 har i årene 2012-2020 gitt ut 13 bøker sammen:

 

 Klikk på boktittel, og forside, så kommer flere opplysninger frem.

Prestegårdslånas skriftserie:

2012

artikler om Prestegårdslåna og fra lokalhistorien.

 

2013

Et portrett, et lysthus og en åbot

 

 2014

.... streng Orden, Gjestfrihed og Humanitet

 

2015

et stabbur og åtte rom2016

Vakker – en kilde til kunnskap


  

2017 

Et handelssted, en bakerovn – og Prestegårdslåna

 

  

2018 

En verktøykasse, to flosshatter og litt til – Kaasensamlingen

 

 

 

Prestegårdslånas store bøker: 

 Bok 1, 2015

Kopier og avskrifter av dokumenter i Riksarkivet 1860-1909.
Bjørg Rugelsjøen.

 

  Bok 2, 2016

Fortid møter fremtid. Hagehistorie og forslag til tiltak 2010.
Ingeborg S. Mellgren Mathiesen.

 

  Bok 3, 2017
Tegninger, skisser og oppmålinger. Arne Berg.
Oskar Puschmann fotografier. 
Redaktør Kristine Kaasa Moe.

 

Bok 4, 2018
Avskrift av dokumenter fra 1714 til 1920  
– et arbeide underveis.
Bjørg Rugelsjøen og Per Braseth.

Redaktør Kristine Kaasa Moe.

 

Bok 5, 2019
Kopi av dokumenter fra 1714 til 1920
Bjørg Rugelsjøen og Per Braseth.
Redaktør Kristine Kaasa Moe.

 

Bok 6, 2020
Fargerapporter
Merete Winness, NIKU

 

Prestegårdslåna og Snøfugl forlag har dessuten gitt ut: 

Skognytting.

Nyopptrykk i 2016 av utgaven fra 1943.

Johannes Kåsa.

 

Prestegårdslånas skriftserie 1 – 7 koster kr. 250,- pr. bok. 

Prestegårdslånas store bøker og Skognytting koster kr. 350,-.

 

Hvis man kjøper både bok 4 og bok 5 (som hører sammen) koster bøkene tilsammen kr. 500.

Bøkene kan kjøpes fra Prestegårdslåna. Ved forsendelse kommer porto i tillegg.

Bestill bok/bøker ved å skrive til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
eller ved å ringe 976 22 708
eller ved kontakt via facebooksiden til Prestegårdslåna.