Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

 

  • Prestegårdslåna er åpen for besøkende omtrent hver lørdag, hele året kl. 14.00–15.00.
    E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Telefon: 976 22 708.  Facebook
  • Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna har telefon: 467 53 540. Facebook, Instagram
    E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., nettside: www.byggvern.no

NYHETER

2022

Mye nytt ved Prestegårdslåna og Bygningsvernsenteret 
Det har skjedd meget (også) dette året, med møter, kurs, arrangementer og konserter.
Ved Bygningsvernsenteret er fire fagfolk tilknyttet arbeidet: Bygningsantikvar Kolbjørn Vegar Os, tradisjonshåndverker Erlend Sommervold, murer Viggo Ballo og arkitekt MNAL Are Ringheim. Daglig leder er Kristine Kaasa Moe og kulturminnefaglig leder er Johan Sigfred Helberg.
Blant de mange kurs og fagdager, som har vært arrangert fra januar til september og annet som har skjedd, har det stått i Trønderbladet blant annet om utstillingen Melhusstuu, som ikke fikk plass på ny skole, men ble lovet husrom i låven. Det har stått om kurs i nedtaking av tømmerkasse; om låveprosjektet både bevilgning (mindre enn det ble søkt om) og manglende sådan. Det har vært artikkel før pløying med hest og ny artikkel, men bare på nettavisen, etter at to hester hadde pløyd potetåker. Det var artikkel etter at barnehagebarn satte poteter. Slåttonna var det lang artikkel om, her er side 1 og side 2. Da styreleder hadde rundet 70 stor det et intervju, side 1, side 2, side 3. Så ble det planlagt og bekjentgjort høypressedag; deretter var det artikkel om den flotte dagen som inkluderte åpning av Melhusstuu i låven. To kurs i komposisjonsmaling har det vært gjennomført, og en liten artikkel om det andre kurset kom i avisa. 


Arkitektstudent Are Ringheim i låven
Vi har vært så heldige at arkitektstudent Are Ringheim valgte låven på prestegården som sin bygning for masteroppgaven i studiet. I hele januar og litt til har han arbeidet med å bli kjent med låven og å gjøre oppmålinger. Det er eksamen i mai, og da får vi se hans resultater. Foreløpig er vi svært glade for alt han har observert og fortalt oss, alt det nye som er dukket frem ved gjennomgang av gamle dokumenter og bilder. 
De to avisene Trønderbladet og Gaula har selvsagt skrevet artikler om Are Ringheims arbeid.

Kulturminnefondet har bevilget kr. 400.000 til istandsettingsarbeider ved og i låven. Nå trenger vi positive svar fra alle de andre instansene vi tilsammen har søkt om de resterende 900.000 fra. I beste fall er prosjektet fullfinansiert før våren og vi kan sette igang arbeidet.

2021

Stiftelsen Prestegårdslåna
Prestegårdslåna består nå også av låven på prestegården. Torsdag 19. august var kjøpet av låven med tomt omkring et faktum. Tidligere eier var Opplysningsvesenets fond (OVF). Vi fikk kjøpt låven vederlagsfritt, med forutsetning om å sette den istand og bruke den for Stiftelsen og Bygningsvernsenteret. Dette er stort og viktig! 

Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna
Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna har eget nettsted og facebookside. Disse var ferdig til offentliggjøring siste onsdag i april, da ordfører Jorid Jagtøyen kom til Låna.  Avisene skrev etterpå. Artiklene får du frem ved å klikke på avisnavnene, Trønderbladet og Gaula. Styremedlem Johan Helberg og styreleder Kristine Kaasa Moe var også tilstede. 
Tone Østerli ble ansatt som prosjektleder for Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna og var i arbeid frem til nyttår.
Det ble gitt støtte fra Torstein Erbos Gavefond og Melhus næringsfond til forprosjekt bygningsvernsenter. 


"Prestegårdslåna i Melhus har lenge vært et forbilledlig eksempel på bygningsvern i Norge. Noe vi viser til og nevner i rosende ordelag" skriver Sjur Harby.

Les det han skriver på sin egen side om "Hva er egenlig et bygningsvernsenter" og en stor artikkel av ham på siden til "Bygg og Bevar".

2020

 To store artikler i Fortidsvern nr. 4/2020

I årets siste Fortidsvern er det to store artikler fra Melhus – både om Stiftelsen Prestegårdslåna og om Gamle Hovin. 

Kongens fortjenstmedalje til styreleder Kristine Kaasa Moe

Til sin store overraskelse ble styreleder Kristine Kaasa Moe tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats gjennom mange år for kulturminnevern og for å bevare bygda. Det var ordføreren som kom på Onsdagskveld i Låna den 14. oktober (om Melhus speidergruppe), holdt tale og overrakte medaljen. To av Kristines søstre var til stede, de hadde fått vite om dette på forhånd, men holdt det hemmelig, og fant en annen begrunnelse for å komme på besøk til Melhus. Kristine, som har sagt at hun har fått nok medaljer – bl.a. Melhus kommunes kulturpris (2009) og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull (2008) – ble målløs (det er hun sjelden) og veldig glad. Melhus bygdekvinnelag hadde foreslått henne for Kongen. Her er noe av det som stod i avisene Trønderbladet og Gaula, samt forsiden av Trønderbladet

Flere vellykkede kurs ved Låna

Etter den hyggelige og lærerike slåttonna med kurs, har det vært tre kurs til ved Prestegårdslåna. Det har vært deltakere fra Dønna i nord til Oppdal i sør, og fra en rekke andre kommuner i Trøndelag. Kursene har vært om dendrokronologi og materialkvalitet med Terje Thun, der låven på prestegården ble undersøkt og viste seg – da prøvene var ferdig analysert – å være fra 1886. Det har vært kurs i komposisjonsmaling og tjærebreiing ved Kolbjørn Vegar Os og i kalkmaling ved Viggo Ballo. Ved å trykke på den fargede teksten, kommer avisartikler frem. En av kursdeltakerne skrev i e-post etterpå:
"Tusen takk til Prestegårdslåna for at dere atter en gang kaller sammen til praktisk kurs, hvor svært kompetente kursholdere bidrar med fagkunnskap om tradisjonelle materialer og teknikker. Dette er sammenkomster som gir oss gammelhusentusiaster et møtested hvor vi kan øve våre ferdigheter under kyndig veiledning, før vi gyver løs på våre egne hus. Det er flott å kunne bidra til å vedlikeholde Prestegårdslåna samtidig som kunnskap og ferdigheter vokser i lokalmiljøet. Praktisk opplæring av eiere bidrar også til økt etterspørsel i bruk av tradisjonelle materialer og teknikker blant profesjonelle håndverkere. Det er viktig for bygningsvernet!"

 Slåttonn og nye bøker

For sjette år på rad har det vært slåttonn i prestegårdsenga. Det har stått artikkel i avisen Gaula.

Det stod artikkel i Gaula også om de to siste bøkene som har blitt gitt ut ved Prestegårdslåna, her er det som stod i den andre lokalavisen.

Prestegårdslånas hjelp til andre eiere av verneverdige bygninger

Stiftelsen Prestegårdslåna ved styreleder har i alle år gitt hjelp til andre eiere av verneverdige bygninger. Det er arrangert flere titalls kurs og fagdager ved Prestegårdslåna. Denne delen av virksomheten ved Låna kalles Prestegårdslånas bygningsvernsenter. Som alt annet ved Låna, ledes også bygningsvernsenteret av styreleder. Så langt det er tid til det, gis det hjelp til alle som henvender seg.

Gammelhusa oppi Grøseta er et utrolig vakkert, gammelt tun med våningshus, låve og to stabbur i Nordgrenda i Melhus. Fra 2008 av har Prestegårdslåna ledet arbeidet med å søke støtte, engasjere håndverkere og administrere istandsettings-, sikrings- og restaureringsarbeidene på de over to hundre år gamle bygningene. Det er familien Grøseth som i alle år har tatt vare på gården, på en meget god måte. 

Det er gitt støtte fra en rekke instanser til arbeidene. Etter planen skal Gammelhusa oppi Grøseta komme til vedlikeholdsnivå i 2021, når alle vinduer i låna og det store stabburet skal være restaurert.
I 2021 skal det arrangeres «workshop» for ungdom på gården, ledet av antikvarisk tømrer Kolbjørn Vegar Os. Han er den håndverkeren som har gjort de største arbeidene på både låna, fjøset og det lille stabburet. I 2021 skal det også arrangeres en åpen, faglig, hyggelig dag for familier, håndverkere og andre interesserte.

Til høyre er det fire bilder fra Grøset. Det har vært en meget godt samarbeid mellom bonden – far og sønn Knut og Even Grøseth – og styreleder ved Prestegårdslåna og bygningsvernsenteret, Kristine Kaasa Moe. Kommunen ønsker i Kulturminneplanen at tunet på Grøset fredet etter Kulturminneloven.

Videre arbeid med istandsettingen av Låna

Fylkeskommunen har bevilget kr. 256.000 til videre istandsetting/restaurering av Prestegårdslåna i 2020. Dette er penger fra statsbudsjettet, via Riksantikvaren. Arbeidet regnes å være ferdig i løpet av høsten. Det omfatter bl.a. vindusrestaurering, kalkmaling av den utvendige vestre grunnmuren og utbedring av råteskader. Engasjerte håndverkere og firmaer er Byggmester Steinar Halvorsen, Viggja dør- og vindusrestaurering, murer Viggo Ballo, Refseth Bygg og Proplan bygg.

Møtene i Låna i januar og februar gikk som planlagt. Men møtene fra mars av ble utsatt til senere, på grunn av unntakstilstanden (coronakrisen). Ingen møter eller kurs avlyses, men alt utsettes. 

2019

Det ble gjort svært meget ved Låna i 2019, både med fylkes/statsmidler, med oppsparte midler og ved dugnadsarbeid. Noe kan nevnes:
Takrennen og takrennekassen på sørveggen ble satt fullt istand, med ny renne og ny kasse slik den gamle var, men med forbedringer; ytterligere tre vinduer ble restaurert, dørkarmen til østkjelleren ble istandsatt (store deler av den var råtnet bort); taket i østre kjeller (gulvet i Hovdenstova) ble sikret med bjelker og stendere, gamle råteskader fjernet; demonterte dørkarmer m.m. i vestkjeller ble remontert med kapillærbrytende sjikt mellom treverk og mur; lysthuset fikk takrenne over døren.

Det har vært arrangert flere fagdager og kurs (Prestegårdslånas bygningsvernsenter). Det er anskaffet fire bord som kan brukes til lagring og utstilling i Hovdenstova; i kjøkkenet er installert oppvaskmaskin og komfyr og kjøkkenbenken er gjort om. – Og meget mer er utført.
Her følger noen få tilfeldig utvalgte artikler av de mange som har stått i avisen i 2019:
Sommerfesten
Fagmøte for hus- og gårdeiere og håndverkere i Prestegårdslånas bygningsvernsenter.
Slåttonn og hesjing.
Anne Høigård og hennes tipp-tipp-oldefar presten Musæus.

Den 29. juni – etter kort tids sykeleie – døde Gunnvald Bøe, vararepresentant i styret for Stiftelsen Prestegårdslåna og medarbeider ved Låna i mange år. Ingen har hatt så mange Onsdagskvelder i Låna som ham. Hele 24 av de hittil 305 kveldene, var Gunnvald Bøe ansvarlig for. Han hadde lærerike og interessante sprog- og dialektforedrag, og han ledet en rekke sangkvelder og 10 julesangkvelder. De fleste kveldene med Litterær salong (det ble 51 av dem), ledet Gunnvald på den beste måte. Det er en dyp sorg og et stort savn etter ham. I den siste melding, fra sykehuset, som han skrev til styreleder, stod det bl.a.: «... Eg har opplevd så myckje fint og verdifullt i Låna ..... I vår tid er det viktig å ta vare på ekte verdiar. Hald fram med det, Kristine.....»Vi er fattige fordi vi  mistet Gunnvald så altfor tidlig. Vi er dypt takknemlige for alt han og vi fikk ha sammen og fikk gjort sammen ved Prestegårdslåna og Melhus folkekakademi.

I februar ble den 300. Onsdagskveld i Låna feieret, med mottagelse og stor åpen kveld. Byantikvar Mette Bye holdt kveldens foredrag. Hun har skrevet både doktoravhandling og flere bokartikler om Prestegårdslåna. Arne Skarsem viste frem og fortalte om modellen av hvordan prestegården sannsynligvis var i 1821. Ordfører, kulturledelse, fylkeskommunen – og mange venner av Låna var tilstede. Det var sang og musikk av Bjørn Vevang og Espen Selbæk. Kristine Kaasa Moe fortalte selvsagt om Onsdagskveld i Låna. Avisen Gaula skrev om dette – og om at Trøndelag kjørelag bodde i Låna, og hestene i låven, uken etterpå. Les om dette her. Arne Skarsems modell av gården fra 1821 ble vist.

Vinteren 2019 døde tidligere fylkesantikvar Finn Damstuen. Han var sentral i arbeidet for Låna og hagen i fylkeskommunen både på 1980-tallet, ved den midlertidige fredningen i 1991 og helt frem til han gikk av med pensjon. I alle år var han en meget god støtte for Prestegårdslåna og oss som har arbeidet der.

2018

Nå er hele Prestegårdslåna restaurert og malt utvendig. Arbeide begynte i 2003 og siste del av nordveggen ble ferdig i sommer. Se bilde av den her. Så er det bare å begynne forfra igjen, snart!

Det har i 2018 – som alle andre år – vært stor virksomhet ved Prestegårdslåna, selv om det ikke vises så godt her på nettsiden. Skolebarn, førskolebarn, eldre fra sykehjem har vært på besøk, omvisning, lek og bespisning. Det har vært en rekke møter og arrangmenter, ordøreren hadde sin mottagelse under Sagauka i Prestegårdslåna, det har vært slått- og hejsedag og selvsagt åpent hver lørdag fra 12 til 14. 

Her er et av de mange avisartiklene som har sått, denne er fra slått- og hesjedagen.

Søndag 11. februar kom Trøndelag kjørelag til Prestegårdslåna med stort hestefølge, vogner og ferdafolk. De ble tatt imot med mat og høy. Les artikkel i Trønderbladets nettavis her.  Mange mennesker fra flere kommuner, var med og tok imot følget, hilste på hestene og fikk kaffe, te, saft og masse kaker i Prestegårdslåna. 

2017

Bok nr. 9 fra Stiftelsen Prestegårdslåna og Snøfugl forlag er kommet, i september: Et handessted, en bakerovn – og Prestegårdslåna. Den er på 120 sider, har 160 bilder og koster bare kr. 200. Begrenset opplag. Det er boklansering på handelsstedet Gamle Hovin, ved Hovin stasjon i Melhus, søndag 24. september kl. 18.00
For tredje år på rad har det vært hesjedag i Prestegårdslåna. Det var trivelig arbeid ute, og en kjøkkengjeng inne. Hesja kom opp og gresset utenfor stakittet kommer til riktig nytte som fôr til dyr. Helt uventet kom den ene lokalavisen også, artikkelen kan du lese i pdf-fil. Overskriften ble ikke rett, og innlegg om det kom i neste avis som du kan lese her. 
Under kommunens «Sagauke» i juni var det sommerfest ved Prestegårdslåna, med allsang, fortelling, musikk, janitsjar, trekkspillmusikk, gamle leker og spill i hagen (skotthyll, basse og krokket), masse deilig kake, kaffe og te. Det var stor stemning og mye hygge. Stabburet var åpnet og de fleste tok seg en tur dit for å se på alt det gamle, av redskap og utstyr fra en gård, som er utstilt der. På Lånas facebookside er det flere bilder fra festen. Festen ble arrangert i samarbeid med Sagauka og med Melhus Bygdekvinnelag.
Gjennom vinteren og våren var det åpne møter: Litterær salong, Onsdagskveld i Låna og Lørdagsforedrag. Det var Breidablikk-seminar i mars; Sør-Trøndelag fylkeskommune og bl.a. ordføreren fra Melhus kommune har vært på besøk. Alle 8.-klassinger fra kommunens fire ungdomsskoler har vært i Låna, og fra Horg, Hølonda og Buen sykehjem/dagsentre, har det vært besøk – som vanlig. 


Prestegårdslåna mottar kr. 150.000 i støtte til videre istandsetting av Prestegårdslåna. Dette er midler bevilget i statsbudsjettet og kommer til Låna via departement/Riksantikvar og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det har stått i nettavis og papiravis om bevilgningen.

Det var en flott Julesangkveld i Låna den 4. januar, med Gunnvald Bøe og Bjørn Vevang. Tilsammen var det 35 personer med på kvelden. Det stod omtale i Trønderbladet etterpå.  

2016

Takrenner og takrennekasse får i sommer en omfattende reparasjon, for å hindre råteskader. Arbeidet er økonomiske støttet av Sør-Trøndelag fylkeskommune (midler fra Statsbudsjettet via departement og Riksantikvar), og utøvende håndverkere er blikkenslager Ivar Gynnild (Os i Østerdalen) og byggmester Steinar Halvorsen (Trondheim). Jorunn Garberg (Malersvenneriet) fortsetter arbeidet med maling av Lånas nordvegg og har dessuten oljet sørveggen.

Prestegårdslånas store bøker, bok 2, 2016, som er hage- og landskapsarkitekt Ingeborg S. Mellgren Mathiesens store hagehistorie og forslag til tiltak Fortid møter fremtid, kan kjøpes for kr. 300,- (porto i tillegg kr. 150 hvis boken skal sendes i posten).

 Runa Jarsve har sommerjobb andre året på rad ved Prestegårdslåna. Les om hennes arbeid i Trønderbladet

Hesjedagen 6. juli ble svært vellykket. Her er hva avisen Gaula skrev etterpå. 

I 2015 var det hesjing ved Prestegårdslåna for første gang på ca 50 år. i år (2016) har det igjen vært hesjedag, en meget vellykket sådan. Les om det under Les mer. Dette er nå tradisjon ved Låna. Det var bortimot 30 personer med i år, i alder 10 år til godt over 80; det var trivelig og godt arbeid i to-tre timer, deretter grøt, spekemat, kaffe, kake og trekkspillmusikk i sommerdagen.
Trønderbladet skrev i juni om hesjedag som skal bli i juli.
Trønderbladet og Gaula skriver om utgivelsen av Kopier og avskrifter av dokumenter fra Riksarkivet 1860-1909 på sin nettside. Les i Gaula , og Trønderbladets pdf-versjon, eller på avisen side.

 Prestegårdslånas store bøker, bok 1, 2015, på 456 sider, med kopier og avskrifter av brev funnet i Riksarkivet og sendt – hovedsakelig – mellom Melhus prestegård og kirkedepartementet i årene 1860-1909 kan kjøpes for kr. 300,-. Hvis boken skal sendes i posten kommer det kr. 150 i tillegg i porto og forsendelse.
En rekke dokumenter, bilder, kart, bøker m.m. er kommet til Prestegårdslåna fra det gamle prestekontoret i huset der presten har bodd siden 1960-tallet. Les artikkel om dette, i avisen Gaula.

2015

Det er en stor begivenhet ved Prestegårdslåna at det den 22. juli ble slått med ljå og hesjet i Prestegårdshagen. Det var 20 mennesker med, med smått og stort, med arbeidere og beundrere. Dette skal bli en tradisjon ved Låna – at gresset sør for gjerdet skal slås, hesjes og bli til vinterfôr til hest eller kyr. 

Det var et meget vellykket kurs i komposisjonsmaling på Gamle Hovin siste helgen i august. Kurset ble arrangerert i samarbeid med Stiftelsen Prestegårdslåna og er støttet av Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

Ved Stiftelsen Prestegårdslåna er man meget grundig i arbeidet, alt skal dokumenteres og begrunnes skikkelig. Takrenner og takrennekasser er selvsagt intet unntak, som denne artikkelen fra desember viser. 

Det er mange møter og foredrag i Låna i løpet av året. Her er artikkel fra det siste lørdagsforedraget i 2015, der lektor Ragnhild Mathiesen Hasselø fortalte fra pilgrims-vandring i Spania for et interessert publikum.

I sommerhalvåret er det besøk fra helseinstitusjonene i Melhus – det stod artikkel i Trønderbladet etter ett av besøkene. I avisens sommerutgave stod det om Låna.
Prestegårdslåna har fått flere gaver også i sommer, her står det en artikkel om bokgave. Avisen skrev også om bok nr. 3 .... streng Orden, Gjestfrihet og Humanitet.
Det var boklansering i Prestegårdslåna den 16. april, dagen før det var 200 år siden Ole Hartvig Nissen ble født i Prestegårdslåna. Les om lansering av Per Braseths bok om Nissen, i Trønderbladet.
I Trønderbladets nettavis stod det tre artikler fra Prestegårdslåna i mars: Om presteportrettene fra kirken, som finnes i kopier i Låna, og om et gammelt bilde der man ikke kjenner hvem som er avbildet – kanskje du gjør det? Den siste artikkelen var om støtte til videre istandsetting.
Trønderbladets John Lerli skrev artikkel i papiravisen den 7. mars, om samarbeid mellom Låna og Sverresborg.

April 2015 – Tilbakeblikk - I april 2015 er det tretten år siden Melhus kommune enstemmig vedtok å omgjøre Prestegårdslåna og hagen til en privat, idéell stiftelse. Det har i disse tretten år skjedd svært meget – og svært meget godt – med Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, som i 2002 så dagens lys, etter kommunestyrevedtaket.

Oversikt over arbeidet finner man bl.a. i den første boken Stiftelsen har gitt ut og i den tredje boken, som kommer ut våren 2015. 

Ole Hartvig Nissen ble født i Prestegårdslåna den 17. april 1815. Han var sønn av daværende sogneprest Peder S. Nissen. Tidligere rektor Per Braseth var i flere år med i arbeidet ved Låna og leste alt han kunne finne om Hartvig Nissen. Før Braseth døde sommeren 2011 var manus til en bok om Hartvig Nissen ferdig. Boken kom ut til Nissens 200 års dag. Dette er første bok i serien Snøfugls kulturbøker. Den koster kr. 200 og kan kjøpes i bokhandel, fra forlaget eller i Prestegårdslåna. Hartvig Nissen regnes av mange som Norges største skolereformator.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i 2015 bevilget kr. 152.000 av statsbudsjett/depar-tements/Riksantikvarmidler til videre istandsetting og restaurering av nordvegg og vinduer på Prestegårdslåna.

Kort før påsken i 2015 ble de siste tre vinduer på sørveggen ferdig restaurert av Viggja dør- og vindusrestaurering a.s. (ved Jarle og Anne Nor). Snorre Fjelldal restaurerte det første vinduet på Låna i 2003. Nå 12 år etter er alle de tre dørene på nordveggen, de to doble hagedørene på sørveggen, og 26 av de 37 vinduene ferdig restaurert.

Det har ikke vært mange – men gode – arbeidere Prestegårdslåna har hatt og har. Dessverre har flere av disse dødd de siste fem årene, det er omtaler/minneord om alle sammen lenger nede i denne spalten: I 2010 døde antikvarisk håndverker Snorre Fjelldal, I 2011 medarbeider med bl.a. avskriftsarbeid av gotiske dokument Per Braseth, pensjonert forpakter Karl Tømmerdal og lokalhistoriker Arnfinn Melbye. I 2012 døde Lånas «husarkitekt» Arne Berg. I 2014 to av de få i den indre, faste, kjerne: Bjørg Rugelsjøen og Sigurd Sandviken. I januar 2015 Ola Storhaugen. Vi som er igjen minnes dem alle med største takknemlighet og savner dem sårt. Ny medarbeidere kommer heldigvis etterhvert.

Januar 2015. – Ola Storhuagen har i alle år vært meget viktig for Prestegårdsåna. Han var med i arbeidet for å få eiendommen bevart, helt fra 1980-tallet; han holdt en lang rekke, meget forskjellige foredrag i Onsdagskveld i Låna; han gav sin store bok- og dokumentsamling til Prestegårdslåna; han kom stadig med artikler og opplysninger, han gav pengegave og han var med blandt oss som arbeider ved Låna i alle år. Men 26. januar 2015 døde han, 83 år gammel. Her kan man lese artikkel i avisen Gaula og i avisen Trønderbladet etter tapet av den gode og kunnskapsrike Ola Storhaugen.

2014

Operasjon Dagsverk-elever arbeider i Prestegårdslåna. Se Trønderbladets nettside 30. oktober. 

Den 14. august – mindre enn fire måneder etter Bjørg Rugelsjøens død – døde Sigurd Sandviken brått og uventet. Han og Bjørg Rugelsjøen hørte til den indre kjerne av oss frivillige arbeidere i Låna. Hver tirsdag ettermiddag og hver lørdag formiddag var Bjørg, Sigurd og jeg i Låna. Dessuten var vi mange andre dager der, av og til nesten hver dag i uken. Det er usigelig trist å ha mistet disse to inderlige gode medarbeiderne på så kort tid. Minneord etter Sigurd Sandviken (også lest i kirken) kan leses fra Trønderbladet her (de stod også i avisen Gaula).

Prestegårdslånas skriftserie hefte 1, 2012 og hefte 2, 2014 er begge til salgs ved Prestegårdslåna. Hver bok (på 96 sider, rikt illustrert) koster kl. 150. Hvis man ønsker boken tilsendt blir det kr. 30 i portotillegg. Innholdsfortegnelse for første bok. Innholdsfortegnelse andre bok Et portrett, et lysthus og en åbot.

Arkeolog Kirsti Pedersen har skrevet rapport om funn i låna, og Trønderbladet og Gaula skrev artikler om det i juni. 

Nestleder i Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, Bjørg Rugelsjøen, døde plutselig og helt uventet den 26. april, etter kort tids sykdom. Det er veldig stor sorg og savn ved Prestegårdslåna blandt medarbeiderne og vennene. Bjørg Rugelsjøen ble begravet fra Melhus kirke den 7. mai, med minnesamsvær i Prestegårdslåna, for familie, slekt og venner og alle som ønsket å være med. Les minneordene som ble lest i kirken, og som har stått i avisene Gaula og Trønderbladet.

Også denne sommeren har det vært besøk i Prestegårdslåna fra sykehjem og helsehus på Hølonda, Horg og Melhus (Buen). Det er et godt samarbeid mellom kommune og Låna. Her er artikkel som stod i Gaula fra et av besøkene.
Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilget penger til videre istandsetting (hovedsakelig vindusrestaurering) av Prestegårdlsåna – se nettsiden til Trønderbladet. 
Malekurset – med tilbakeføring av kabinettet i Prestegårdslåna – er blitt vakkert, og 29. mars var det stor glede ved samling i kabinettet av kursdeltakere og kursinstruktør. Avisen Gaula skrev om det.  Her er i tillegg to artikler fra begynnelsen av kurset – og mot slutten av kurset, fra avisen Gaula.

Kabinettet i Prestegårdslåna – den lille stuen mellom de to store stuene Herrestuen og Hovdenstova – er tilbake til sine farger fra 1877. Lenge har man ved Prestegårdslåna ønsket å istandsette dette rommet, som var i dårlig stand på mange vis. Nå er det skjedd! På kurs i februar–mars 2014 har ivrige kursdeltakere lært og arbeidet, under ledelse av maler Jorunn Garberg Moslet og med godt stell i mat og drikke dagene igjennom, fra Bjørg Rugelsjøen, Sigurd Sandviken og Mari Valset, og under kursledelse ved styreleder Kristine Kaasa Moe. 

Det er skrevet en rapport om arbeidet, denne kan leses i Prestegårdslåna. På bildet til høyre ser man kabinettets nord-østre hjørne og døren inn til Hovdenstova. Besøkende kan nå nyte sin kaffe eller te og lese fra Prestegårdslånas rikholdige faglitteratur innen kulturminnevern og historie – og lånas egne, mange ti-talls rapporter – sittende i det vakre røde værelset. Malingen er laget på kurset! 

 

gjerdeogstakitt

2013

September 2013Hageprosjektet, som ble planlagt allerede i 2007-2008, og finansiert i 2009, ble avsluttet i september 2013. Prosjektet ble svært forsinket fordi Prestegårdslånas eminente håndverker Snorre Fjelldal døde plutselig i mai 2010. Da ble etterhvert arbeidsmåten i hageprosjektet lagt om. – Men nå er prosjektet ferdig. I hagen er et vakkert 1700-talls lysthus og 1700-talls gjerde, slik det var på slutten av 1700-tallet ifølge et gammelt maleri. Og det er 1800-talls stakitt slik vi ser på tegning fra 1884, malt sort som det var i 1868. Meget mere er gjort, blandt annet er det arrangert en rekke kurs i antikvariske håndverksteknikker. Les om dette i den forholdsvis korte rapporten som ble skrevet i september 2013 (klikk her, så kommer etterhvert rapporten frem).

Juli 2013I 2013 – som tidligere år – har skolebarn (8. klasse fra hele kommunen), barnehagebarn og andre unge vært på besøk og omvisning i låna. I løpet av sommeren er eldre fra sykehjemmene på besøk i små grupper, og det er omvisning for enkeltpersoner og grupper etter avtale. 

Juni 2013. Hageprosjektet nærmer seg – sommeren 2013 – sin avslutning. Det er gjort et stort dokumentasjons- og utredningsarbeid, og stakittet blir nå gjort ferdig i juli 2013. De som har vært med og utført arbeid for hagen, er invitert til en markering den 30. juli. 

Onsdag den 10. juni var det Onsdagskveld i Låna nr. 250! Det var sangkveld med lektor Gunnvald Bøe og musikerne Knut Haseth, Rolf Skogstad og Håvard Karlgård. Prestegårdslånas arbeider gjennom mange år, Sigurd Sandviken spanderte den største marsipanbløtekake og det var en herlig kveld, med sang, musikk og hygge. Det var fullt hus.

 Hver sommer siden 2009 har Prestegårdslåna fått besøk fra sykehjemmene i Melhus, fra Buen og Kroa i Melhus, fra Horg og fra Hølonda, i et samarbeid mellom kulturkontoret i kommunen og Prestegårdslåna. Det har stått artikkel om dette både i 2009 og 2011 – se lenger ned på denne spalten. En av avisene har vært innom og skrevet fra ett av sommerens besøk. På samme side i avisen – som du får frem ved å klikke her – står det om dugnadsarbeid og stakittoppsetting. 

Prestegårdslåna mottar mange gaver. Meget spesiell er en orginal, stor tegning av kunstneren Dyre Vaa, som var et brev (!) til Anders Hovdens eldste sønn. Trønderbladet har hatt stor artikkel om dette spesielle «brevet». Her er artikkelen i avisen side 1side 2 og side 3. Under tegningen står det «Til Havtor Hovden  Godt ord igjen  Dyre Vaa». I avisartikkelen står det en feil om hvem som bodde hvor sommeren 1942. Det riktige er at presten Anders Hovden den sommeren var hos eldste sønn og familie i Ørsta – deriblandt barnebarnet Dagfinn Hovden. Det er han som har gitt Prestegårdslåna denne tegningen av Dyre Vaa.

Trønderbladets sommeravis har to sider om Prestegårdslåna og Gamle Hovin – side 1 og side 2.

Trønderbladets nettutgave har en serie med gjenstander fra Prestegårdslåna: Hva er dette? Les og se her om hva dette er: en rar plante, mange små pakker funnet på loftet, noe som henger på veggen, har form som ligner serviettringertråder og sneller og mye rart. Her er også blikkeske med lokk – med for mange uventet innhold og en sak med skuff og kutter.

Istandsettingen av Prestegårdslåna fortsetter. Artikkel om vestveggen i Trønderbladet 25. mai.

101 bøker ved Prestegårdslåna har vært til konservering, se artikkel i Trønderbladet 7. mai 2013. Et vippebord har også vært til konservering og avdekking ved Trøndelag folkemuseum, Sverresborg.

Prestegårdslåna har fått 200.000 kroner fra Fylkeskommunen (Miljøverndepartement/Riksantikvarmidler), forteller Trønderbladet.

Det blir Litterær salong i Prestegårdslåna fra januar 2013, forteller Trønderblade, første gang med Falkberget-kveld.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har bevilget kr. 200.000 (Miljøverndepartement/Riks-antikvarmidler) til bl.a. videre istandsetting av Prestegårdslåna for 2013. Vestveggen av låna ble ferdig tidlig på sommeren og arbeidet fortsetter på nordveggen. (Østveggen ble for det aller meste istandsatt senhøsten 2012.)

Stiftelsen Prestegårdslåna har gjennom flere år gitt gratis hjelp til eiere av gamle hus, ved å formidle kontakt med – og få befaring av – vernemyndighet og Kulturminnefondet; hjelp til kontakt med dyktige håndverkere, og hjelp til å skrive søknader m.m.. Fra 2008 og hvert år fremover har slik gratis hjelp vært gitt, for at kulturminner skal bli bevart og istandsatt. Flere istandsettingsarbeider i Melhus har fått slik hjelp, og også prosjekter oppover Gauldalen, i Hemne, Trondheim og Orkdal.

2012

Prestegårdslåna har fått gitt ut sin første bok: Prestegårdslånas skriftserie, hefte 1, 2012. Det er Åsmund Snøfugl som har vært så generøs å bekoste hele boken, og som til og med lar Prestegårdslåna få beholde 1/3 av salgsinntektene. Boken selges for kr. 150. Den er på 96 sider, har mange bilder og inneholder bl.a. følgende artikler: Johannes Karlgård forteller om da tre melhusungdommer tok seg inn på NS-kontoret på Kroa; Ole Halvorsen Berkenås Stranden 1761 - 1838, av Olav Harald Langås; Åbotsforretningen fra 1739, kommentarer, avskrift og kopi, av Bjørg Rugelsjøen; Hvordan historien sitter i veggene, av Terje Thun; Ti års historie, av Kristine Kaasa Moe; Arne Berg – til minne, av Terje Thun. Boken inneholder også opplysninger om sogneprestene i Melhus fra 1719 til 1968 og en oversikt over Prestegårds-lånas dokumentasjonshefter, tilsammen 51 stykker, pr. høsten 2012. Boken har ISBN-nummer 978-82-7083-410-5. Grafisk design er ved Vibeke Tolnes Olsen. Boken er gitt ut på Snøfugl forlag, Melhus.

13. - 15. september var det tre kurs ved Prestegårdslåna, og deltakere kom fra Fåberg i sør og Tromsø i nord. Det var stor begeistring for kursene og kurslederne og Bjørg Rugelsjøens utmerkede stell på kjøkkenet. Det var kurs i rekonstruksjon av stakitt og porter fra 17- og 1800-tallet og i komposisjonsmaling. Trønderbladet skrev om det, både i papiravisen og i nettavisenKulturminnefondet skrev også om det. 

I september blir det tre kurs til: i komposisjonsmaling, og kurs i rekonstruksjon og oppsetting av gjerde/stakitt og av porter fra 17- og 1800-tallet. Kursinvitasjon finner du her.

Werner von Reis har vært på besøk i Melhus, les artikkeln i Gaula: første og andre side.

27. juli 2012her er dokumentasjonsheftet skrevet av Kolbjørn Vegar Os, etter gjenoppsettingen av stabburet fra 1780. Interessant lesning både for lek og lærd!

Fotograf Erlend Enger (Fotograf Eidsmo) har fått fotografere i Prestegårdslåna, Trønderbladet skriver om det.

I juni gav Trønderbladet ut Sommeravisa, med artikkel om Prestegårdslåna, en oversikt over arrangementer for i Melhus i sommer og en annonse i for kulturhistoriske severdigheter i Melhus

18. mai 2012 skrev Terje Thun om Arne Berg (nekrolog) i Adresseavisen.
30. april 2012
Den gamle stien er tilbake i prestegårdshagen, stien fra hagen og ned mot jernbaneunder-gangen. Trønderbladet har hatt en artikkel om den herlige april-dugnaden i lånas hage – og om annet.
26. april 2012
Den 25. april var det et viktig møte på Melhus rådhus, ledet av Kristin Riaunet, om registrering av kulturhistorisk viktige landbruksbygg. Prestegårdslåna var invitert. Les om det på Kulturminnefondets nettside.

Lysthuset er ferdig (det skal males i september). Trondheim Stenindustri – som holder til i Melhus – har gitt lysthuset to flotte stener til trapp. Barnehagebarn og andre har frydet seg over det i sommer. I en e-post fra fylkeskommunen 11. juli står det:«Gratulerer både med gjennomført kurs som er av meget stor verdi for kompetanseheving innen antikvarisk håndverk, og for fantastisk lysthus som er en stor berikelse, i seg selv og for sine omgivelser!»

Den 15. mai 2012 ble arkitekt Arne Berg bisatt (Haslum i Bærum). Nekrolog ble skrevet bl.a. av Terje Thun. Stiftelsen sendte bårebukett med inderlig takk.

Søndag 6. mai 2012                                                                                                                                        Arne Berg døde i dag, 95 år gammel. Stiftelsen Prestegårdslåna er dypt takknemlig for alt Arne Berg har gjort og betydd for Prestegårdslåna, både på tidlig 1990-tall, da han var med i kampen for å berge låna, da han i 2001-2002 hjalp og gav råd for å få eiendommen til å bli en stiftelse,  for alt hans arbeid med tegninger og oppmålinger for Prestegårdslåna fra 2002 til 2009, for vennskap, råd og hygge gjennom alle år.  I Store Norske Leksikon står det bl.a. om ham: «Han har fått to festskrift, eitt til 70-årsdagen og eitt til 80-årsdagen. I det siste blir han karakterisert som “et helt fagmiljø” og “et slags institusjon i seg selv”. Det er store ord, men det er dekning for dei, og det kan leggjast til at han som menneske er raus og med evne til å skapa engasjement og trivsel rundt seg.» – Det er med sorg og vemod vi har tatt imot meldingen om at Arne Berg døde i dag. Vi er dypt takknemlige for alt han har gitt og betydd for oss.

24. mars 2012   VIDERE STØTTE FRA SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus har mottatt den hyggelige melding om ny bevilgning fra vernemyndigheten, dvs Sør-Trøndelag fylkeskommune – Riksantikvar/Miljøverndeparte-mentsmidler – på kr. 250.000 til videre istandsetting og restaurering av Prestegårdslåna utvendig.

22. mars 2012   LYSTHUSET   

Lysthuset i prestegårdshagen er en rekonstruksjon av lysthuset vi ser på et gammelt maleri fra 1795. På kurset i mars 2012 har det fått håndlagede omramminger (listverk) om vinduene og lysthuset er panelt innvendig – med kraftig, håndhøvlet avsmalende panelbord. Taket er blitt tjærebredd med rødpigment i tjæren, fordi taket på bildet var rødlig. Det var de samme kursdeltakerne som på lysthuskurset i fjor. 

21. mars 2012   MANGE KURS VED PRESTEGÅRDSLÅNA 

Fra høsten 2010 har det vært arrangert en rekke kurs ved Prestegårdslåna, og i mars 2012 har det vært enda to kurs i antikvariske håndverksteknikker: det fjerde vindusrestaureringskurset, og kurs ved lysthuset. Den store kursvirksomheten har vært mulig, takket være støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Melhus kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Melhus folkeakademi. Vindusrestaueringskurset i mars kan du lese om her.

Deltakere på det fjerde vindusrestaureringskurset kom fra hele 7 forskjellige fylker.

2011

8. desember 2011
De kom fra nord og sør til restaureringskurs
Det tredje vindusrestaureringskurset på et tolv måneder ble avholdt i høsten 2011. Det kommer deltagere fra nord og sør i landet, til kursene i Prestegårdslåna, privatpersoner, museumsansatte, ansatte i byggefirmaer og andre. Det var ikke "bare" vindusrestaureringskurs, men også et en-dags malekurs, som var i verkstedet på Melhusgården Øvre. Det fjerde kurset med Hans og Sonja Allbäck holdes 2. - 3. mars 2012.

23. august 2011
Prestegårdslånas meget gode medarbeider Per Braseth, døde 11. juli. Fra 2009 satt Per Braseth i styret for Prestegårdslånas Venner. Han har i over to år gjort et svært viktig arbeid i historiedokumentasjonen ved Prestegårdslåna: Han skrev av en lang rekke gamle dokumenter fra 17- og 1800-tallet (gotisk håndskrift) og han gjorde en veldig innsats i kildegranskning og utarbeidelse av et større skrift om Ole Hartvig Nissen, Norges kanskje viktigste skolereformator. (O. H. Nissen ble født i Prestegårdslåna i 1815.) Det stod minneord om Per Braseth i avisen Gaula. Minneordene kan leses her.

8. august 2011
Det blir to nye kurs i Prestegårdslånas regi i høst, det tredje kurset i vindusrestaurering og et malekurs

Nye artikler fra avisen Gaula kan leses: Om eldrebesøk («Kjenner du kaffelukta?) »i låna En velsignet formiddag; og om Lill Jorunn Bernhoft Røe, som i august 2005 sa det som førte til at Prestegårdslåna er åpen hver lørdag, hele året

25. august 2011
Prestegårdslåna tar imot gamle gjenstander, bl.a. gamle dokumenter. Det har stått en artikkel om det i Gaula - klikk her.

23. august 2011
Terje Thun har gjort dendrokronologiske undersøkelser av prestegårdens gamle stabbur og skal gjøre flere undersøkelser av selve prestegårdslåna. Han holdt foredrag om Å lese historie i gammelt tømmer i låna 6. august. Her er artikkel i Trønderbladet etter foredraget.

23. august 2011
Styreleder i Opplysningsvesenets fond Marvin Wiseth var på møte med Stiftelsen Prestegårdslåna og andre i låna i sommer. Gaula hadde en artikkel om det.

15. august 2011 var Kulturminnefondet på befaring til fire steder, etter henvendelse fra Prestegårdslåna. 

20. juni 2011
Var det sprerretakfest for lysthuset i hagen. Både Gaula og Trønderbladet var på festen og skrev om den.
12. mai 2011 Trønderbladet var i Prestegårdslåna da Trondheim Balldans fylte Herrestuen.

12. mai 2011 I avisa Gaula, har det stått om besøk og møte med antikvar Mette Bye.

Lysthuset – en rekonstruksjon av 1700-talls lysthuset – er kommet i hagen, og blir ferdig utvendig i løpet av sommeren. Se artikler i Gaula og Trønderbladet.

4. mai 2011 Lokalhistoriker og lærer Arnfinn Melbye døde den 26. april, 92 år gammel. Stiftelsen Prestegårdslåna er meget takknemlig for alt han har betydd, og alt han har gitt av kunnskap – særlig om Hans Nielsen Hauge, prost Hans E. Steenbuch og presten Niels Nielsen Dahl. Minneord i Gaula står her.

4. mai 2011
I Stiftelsens hageprosjekt er vi kommet til rekonstruksjon av lysthuset som ifølge et maleri fra 1795-96 stod i hagen. For å lære mer og spre håndverkskunnskap, holder Stiftelsen kurs i antikvariske håndverksteknikker, og bygger under kurset lysthuset. Både Gaula og Trønderbladet har skrevet om lysthuskurset.

I avisen Gaula står det om et gripende besøk på Melhus kirkegård, og i Prestegårdslåna lørdag 30. april.

16. april 2011 Trønderbladet har skrevet om lysthusbygggingen og kurs i antikvarisk håndverk

 13. april 2011 Avisen Gaula har skrevet om lysthusbyggingen og kurs i antikvarisk håndverk.

 8. mars 2011 Det har stått om det andre vindusrestaureringskurset i Trønderbladet, den 2. mars. Les artikkelen her.

8. mars 2011. Vindusrestaureringskurset – som vi har gjennomført for andre gang – ble også i år meget vellykket. Interessen og begeistringen har vært så stor, at vi planlegger enda et kurs, i månedsskiftet september-oktober i år. Les avisartikkel om kurset i februar her.

21. februar 2011. Foredragene som ble holdt på hageseminaret 28. oktober 2010, i Prestegårdslåna, er å finne på nettsiden til Disen Kolonial (Sjur Harby).

29. januar 2011 Per Blekesmark har hatt en stor artikkel i Trønderbladet om Prestegårdslåna.

17. januar 2011
Nordisk Center för Kulturarvspedagogik i Östersund leder et prosjekt som tar for seg spørsmålet om læringsutbytte av kulturarv: «Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area». Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd og av medvirkende institusjoner. Program for kulturminneforvaltning ved NTNU er en av de medvirkende partene, og har valgt Prestegårdslåna i Melhus som eksempel på et kulturarvsted til prosjektets samling av materiale. Les arbeidet til førsteamanuensis Aud Mikkelsen Tretvik her.

Karl Tømmerdal, forpakter av Melhus Prestegård gjennom årtier, døde første juledag 2010. Begravelsen var 4. januar 2011. Her er minneord som har stått i avisene Gaula og i Trønderbladet.

2010

22. november 2010. Åpne prestegårder har kontakt
Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus inviterte til samarbeid mellom prestegårder/prestegårdshager, som er åpne for allmennheten. Det første møtet var i november, med Hans Jørgen Rønning (Haltdalen), Birgitta Odén (Selbu), Johan Rein (Stadsbygd), Per Steinar Brevik (Værnes) og Gudbrand Grøt (Haltdalen).

Førskolebarn i Prestegårdslåna
I november har de første gruppene med førskolebarn vært på omvisning i Prestegårdslåna. De har fått se og lære om mennesker i prestegården, om gjenstander og huset. Nå kan dermed også førskolebarn (3 - 5 år) få komme til en times vandring, glede, samtale og undring i låna.

1. november 2010. Det er til nå blitt 40 dokumentasjonshefter ved Prestegårdslåna. De er tilgjengelige til å se på og lese i, ved besøk i låna. Liste over heftene, finner du her.

5. oktober 2010. Det meget populære vindusrestaureringskurset ble omtalt i Trønderbladet 5. oktober, på nedre del av siden.

To-dagers-kurset i vindusrestaurering ble meget vellykket
En av deltagerne skrev: «Dette var et utrolig engasjerende, informativt og lærerikt kurs.» Mange opplysninger om produkter og metoder, er å finne på Allbäck Linoljeprodukter sin hjemmeside – www.linoljeprodukter.se

29. september 2010. Kurs i Prestegårdslåna: Vindusrestaurering
Da det i sommer ble gjort kjent at Stiftelsen Prestegårdslåna arrangerer kurs i vindusrestaurering med Sonja og Hans Allbäck fra Sverige, gikk det bare to uker til kurset var fulltegnet. Det kom så mange flere påmeldinger etter at kurset var fullt, at det vurderes å arrangere et nytt kurs vinteren 2011.
Programmet for kurset i år, 1. og 2. oktober, ser du her.

29. september 2010. Stabburet.
Stabburet ved Prestegårdslåna – som reist i 1780, tatt ned i 1960 og gjenreist i 2010 – er nesten ferdig og er tatt i bruk. Det som står igjen av arbeid med buret, er paneling av de siste tre ytterveggene, og (linolje)maling av panelet. Dette arbeidet vil gjøres i 2011.

27. september 2010. Banebrytende georadarundersøkelse i prestegårdshagen
Georadarundersøkelser er foreløpig ganske sjeldne i Norge. Men en slik arkeologisk undersøkelse er utført i prestegårdshagen, den 28. og 29. mai 2010, av Poul Falkenberg i Danmark, fra firmaet Falkgeo. Det stod en avisartikkel i Trønderbladet den 3. juni, rett etter Falkensbergs arbeid i hagen. Det kom besøk under undersøkelsen, fra kollegaer ved NTNU, som ønsket å se hvordan Poul Falkenberg arbeidet.

Undersøkelsen viser bl.a. det man regnet med: at mange spor fra hagens historie nok ble ødelagt da kommunen sommeren 1991 grov opp hagen og anla kirkegård i den. (Kirkegården ble heldigvis aldri tatt i bruk, for vernemyndigheten gikk til midlertidig fredning av huset og hagen i september 1991.) Men rapporten fra det avanserte firmaet i Danmark, viser heldigvis mer. Den viser flere kjente og ukjente spor: Den gamle, kjente kjøkkenhagen, stier, kanskje merker etter stakitt til forskjellige tider, og sirkler og annet man ennå ikke vet sikkert hva er. Under 70 cm dybde ble det ikke funnet noe nevneverdig, undersøkelsen gikk helt ned til 3 m under bakken. Rapporten er å finne i Prestegårdslåna, sammen med alle andre dokumentasjonshefter.
Hvilke områder som ble undersøkt, ser du på kart her.

Undersøkelsen er viktig på mange måter. Nå er noen deler av hagens historie stedfestet; man vet hvor man bør lete hvis det skal gjøres arkeologisk undersøkelse i hagen, og man vet nå hvor man må være spesielt varsom når det skal graves i området rundt låna.
Artikkel om georadarundersøkelse 3. juni 2010

21. juni 2010. Prestegårdslånas umistelige, utmerkede vindusrestauratør og antikvariske håndverker, Snorre Fjelldal, døde plutselig, den 29. mai. I Gaula og Trønderbladet har det stått minneord.
Les minneord i Gaula her.  Les minneord i Trønderbladet her

9. juni 2010 Stabburet gjenreist
Stabburet som sogneprest Steenbuch lot bygge i 1780 ved Prestegårdslåna, og som ble tatt ned i 1960, er nå atter gjenreist ved låna. Dette er en stor glede og en milepæl for Stiftelsen Prestegårdslåna. Prosjektet er støttet økonomisk av bl.a. Melhus kommune, Kulturminnefondet, Torstein Erbos Gavefond, Stiftelsen UNI og MelhusBanken. Gjenreisningsarbeidet er ledet av antikvarisk tømrer Kolbjørn Vegar Os. Se flere opplysninger i avisutklipp fra Trønderbladet og Gaula: Bur opp av søvnen; Buret reises; Mønsåsfest.

 3. juni 2010. Det har vært arkeologisk georadarundersøkelse i Prestegårdshagen. Trøndebladet 3. juni 2010

30. juni 2010. Norsk Kulturminnefond har sett på arbeidet med stabburet ved Prestegårdslåna.

8. juni 2010  Faksimiler om gjenreising av stabburet fra Trønderbladet;
Trønderbladet 15. mai 2010
Trønderbladet 25. mai 2010 
Trønderbladet 5. juni 2010 

21. mai 2010 Det gamle stabburet fra er kommet opp. Her er artikkel i Gaula fra oppsettingen.

30. mars 2010 Fyldig referat etter det meget vellykkede hagemøtet, kan du lese fra avisen Gaula.

4. mars 2010 Stort hagemøte i Prestegårdslåna den 13. mars. Trønderbladet

 30. mars 2010. En fantastisk inspirende og kunnskapsmettet hagedag

Det store hagemøtet ved Prestegårdslåna lørdag 13. mars ble meget vellykket. Her la landskaps- og hagearkitekt Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen frem sin omfattende hagehistoriske rapport og sine forslag til tiltak. Etter en kaffepause med ivrig samtale, gikk ordet til Madeleine von Essen – som bl.a. har skrevet flere bøker om historiske hager – og så til kunsthistoriker Ingeborg Sørheim. De to hageekspertene la frem andre opplysninger om prestegårdshager og historiske hager, og sine tanker om prestegårdshagen i Melhus. På nytt ble det matpause, hvorpå Riksantikvaren v/rådgiver Mette Eggen og fylkesantikvar Finn Damstuen fikk ordet. De var begge svært godt fornøyde over det som skjer ved Prestegårdslåna i hagesaken. Til slutt var det tid for spørsmål og samtale blandt alle fremmøtte. Her ble det uttrykt begeistring over hva man hadde fått høre og se. Etter møtet, som varte i fire timer, ble mange igjen nok en time, for mer nyttig og hyggelig samtale og servering fra Prestegårdslånas generøse kjøkkengjeng. Mellgren Mathiesens hagerapport (på 133 sider samt kart) kan man lese, ved besøk i Prestegårdslåna. Avisreferatet i Gaula kan du lese her.

2009

14.12.09. Priser og utmerkelser
Kristine Kaasa Moe mottok den 8. oktober 2009 Melhus kommunes kulturpris. Tidligere år har hun blitt tildelt andre utmerkelser og priser, som man kan lese om her. Ved Kulturprisutdelingen holdt Kristine Kaasa Moe en tale: «Sant kulturminnevern – en kristen, humanistisk gjerning».

21. oktober 2009 Vi lever for å gjøre det trivelig for hverandre. Melhusporten

8. oktober 2009  Kulturminnevern er å holde det fjerde bud. Trønderbladet

6. oktober 2009 Aktuelt: Modig kulturpris. Disen Kolonial. Kulturarv i praksis

30. september 2009 Hovdens benk tilbake. Melhusporten (Gaulas nettavis)

27. september 2009. Kulturminnefondet i låna igjen. 

27. september 2009.Befaring av "Gammelhusa oppi Grøseta".

1. september 2009. Kulturpris til Kristine Kaasa Moe. Trønderbladet

18. august 2009.  Bildene i låna er pusset opp. Gaula

24. juli 2009.  På herskapelig kaffebesøk i låna. Trønderbladet

Kjenner du kaffelukta?
Den 23. og 24. juni var to, små grupper av eldre på besøk i Prestegårdslåna. Dette var de første av ca tyve besøk som Prestegårdslåna skal få i løpet av sommeren, av eldre i Melhus og omegn. Projektet er et samarbeid mellom Prestegårdslåna og Den kulturelle spaserstokken i Melhus kommune, støttet av Kultur- og kirkedepartementet. Opplegget kalles Kjenner du kaffelukta?
I løpet av oppholdet er det omvisning, fortelling, samtale, sang, opplesning og selvsagt servering av kaffe (gammeldags kokekaffe!), te, vafler og nybakte boller. Det dekkes med fint servise, lys og blomster. I stuen er det håndarbeid, skolebøker og annet.

Stiftelsen Prestegårdslåna er glad for et utmerket samarbeid med Melhus kommune om prosjektet.

24.06.09. Stabburprosjektet fullfinansiert
Stabburprosjektet er fullfinansiert etter at Kulturminnefondet har bevilget kr. 200.000 til gjenreisning/restaurering av det gamle stabburet ved Prestegårdslåna. Etter planen tas materialene ut av lageret i løpet av sommeren, og de antikvariske tømrerne kan begynne det store arbeidet sitt. Det er mye som skal gjøres, og en regner med at buret kommer opp i første halvdel av 2010.

24.06.09. Hageprosjektet i gang
Stiftelsens hageprosjekt er i gang. Den 2. mai var det et åpent, viktig møte i låna. Styret har engasjert hagearkitekt Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen som fortalte om historiske hager. Det gjorde også Riksantikvarens seniorrådgiver i hagesaker, Mette Eggen. Fylkesantikvar Finn Damstuen orienterte, og stiftelsens leder Kristine Kaasa Moe fortalte om hageprosjektet ved låna, og la frem hovedtrekk av det man har funnet om prestegårdshagens historie, fra et stort hagedokumentasjonshefte på 124 sider. Heftet ble overrakt hagearkitekt, riksantikvar og fylkesantikvar, og kan leses av interesserte ved besøk i låna.

Hagearkitekten gjorde seg kjent med hagen, og samtalte ikke minst med det pensjonerte forpakterparet Randi og Karl Tømmerdal, som har kjent området hele livet. Det er Randi Tømmerdal som idag gjør alt arbeidet i prestegårdshagen.

10. mai 2009.  Vellykket hagemøte i låna. Gaula

 23.03.09. Støtte fra MelhusBanken

MelhusBanken har gitt kr. 50.000,- til Stabbur- og hage-prosjektene. Med det er hageprosjektet så godt som fullfinansiert. Det blir presentasjon av prosjektet, og av det vi har funnet ut om hagens historie, i et åpent møte lørdag 2. mai 2009 kl. 12.00. Da vil vernemyndigheten – både fra Riksantikvaren og Fylkesantikvaren – og hagearkitekten, være til stede.

22.01.09
Stor støtte fra Melhus kommune til stabbur og hage

Melhus kommune har bevilget kr. 450.000 til det store Stabbur- og hageprosjektet ved Prestegårdslåna. Det er Stiftelsens styre meget glad og takknemlig for!

Tidligere har Stiftelsen UNI bevilget kr. 305.000, Torstein Erbos Gavefond kr. 175.000, og det er bevilget kr. 30.000 i såkalte SMIL-midler. Så snart prosjektene er fullfinansiert, kan man sette igang, forhåpentligvis sommeren 2009.

Stabburet som skal settes opp igjen, er meget gammelt og ligger lagret, med tømmer, ytterpanel, gulvbord og dører med nøkkel i.

I hageprosjektet skal man bl.a. sette opp lysthus, slik det var i hagen på 17- og 1800-tallet. Hvitmalt stakitt vil også komme tilbake; samt blomster, busker og trær, i det omfattende hageprosjektet.

Fotografiet til høyre ble tatt av kirkegårdskonsulent Karen Reistad i 1958, før stabburene (og andre uthus) ble tatt ned og kirkegården utvidet. Man kan skimte stakittet til venstre i buskaset. Det største buret er det som skal settes opp igjen, omtrent der det mindre buret på bildet står.

22.01.09. Artikkel om Prestegårdslåna
I bladet Kulturarven nr. 46/2008 står det en lengre artikkel om Prestegårdslåna, skrevet av Sjur Harby. Artikkelen finnes her.

 2007 -  2008:

Desember 2008.  Prestegårdslåna i Melhus. Kulturarven

12. desember 2008.  300.000 til låna. Trønderbladet

 Støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

I brev datert 4. desember 2008 meldes at Sør-Trøndelag fylkeskommune har bevilget kr. 300.000 til videre restaureringsarbeider av Prestegårdslåna utvendig. Tilskuddet skal benyttes til restaurering av ytterdører, til fullføring av restaurering på sørvegg, til nordveggen og vindusrestaurering.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i årene 2003-2008 gitt tilsammen 1,3 millioner kroner (Riksantikvar-/Miljøverndepartements-midler) til restaurering/istandsetting og til farveundersøker av Prestegårdslåna.

Det gode samarbeidet med vernemyndigheten – ved Fylkeskommunen – er selvsagt en stor glede og tillitserklæring, for Stiftelsen Prestegårdslåna.

4. juli 2008 var Kulturminnefondet på besøk til Skårvoll og til Prestegårdslåna.

25. mars 2008.  Heder og ære til lånas ildsjel. Adresseavisen

11. mars 2008.  Gullmedalje til Kristine. Trønderbladet

22. juli 2007.  Praktbolig sporløst forsvunnet. Trønderbladet

4. juni 2007.  Millioner til Prestegårdslåna. Trønderbladet

17. april 2007: Fikk 100.000 kroner til gammelt stabbur. Trønderbladet

Sør- Trøndelag fylkeskommune: Prestegårdslåna – forbilledlig
Sør-Trøndelag fylkeskommune har bl.a. uttalt at: «Prestegårdslåna er nå et anlegg det kan vises til i ulike sammenhenger, som forbilledlig for måten å ta ulike utfordringer på i tilknytning til framstående kulturminner, enten det handler om dokumentasjon, skjøtsel, vedlikehold eller tilrettelegging for bruk av bygningsanlegg .... Prestegårdslåna har høg prioritet blant de freda anleggene i Sør-Trøndelag» (Sør-Trøndelag fylkeskommune, 21. mai 2007).

Tusen takk for nettsted!
Stiftelsen Prestegårdslåna takker hjertelig Rosenborg Reklame v/Bjarne Berg og Ståle Løvseth, for en stor gave til låna: nettsiden www.prestegårdslåna.no.

 6. juni 2006 var Norsk kulturminnefonds styre på befaring ved Prestegårdslåna. 

Kulturminnefondet var på befaring ved Prestegårdslåna i april.

6. mai 2005.  Hederspris til Kristine Kaasa Moe. Trønderbladet

Hvert år kommer hele 8. klassetrinn i kommunen til Prestegårdslåna

Alle 8.-klasser i Melhus kommune får komme til Prestegårdslåna og lære om bl.a. kulturminnevern og lånas historie. Skoleåret 2008–2009 er det femte året på rad, med elever i låna. De kommer fra kommunens tre ungdomsskoler: Eid, Gimse og Lundamo. Det blir flere hundre ungdommer med lærere som besøker låna hvert år. Elevene blir møtt på hovedtrappen, og først tatt med til felles fortelling i Herrestuen. Deretter deles gruppen, slik at mens noen f.eks. bygger med Lafto i Hovdenstova (se fotografi under Bildegalleri), er andre med på omvisning og fortelling i første og andre etasje. Deretter bytter man, så alle får med seg alt. Besøket varer vanligvis i en og en halv klokketime, av og til i flere timer. Det er 20–25 elever som kommer til låna ad gangen. Det har alltid vært en eksemplarisk oppførsel under skolebesøkene. Opplegget er i utmerket samarbeid med Melhus kommune og Den kulturelle skolesekken. Det blir mange hyggelig «skoledager» om høsten og våren i Prestegårdslåna. 

Frie faglige tjenester fra Trøndelag folkemuseum

Trøndelag folkemuseum, Sverresborg, har i juli og august 2008 utført noen av de frie museumsfaglige tjenester som i 2008 er bevilget for Stiftelsen Prestegårdslåna:

  • Konservator Ola Grefstad har laget fast utstilling i to rom i låna. Han – og utstillingsarkitekt Stein Adler Bernhoft – har tidligere (i 2005 og 2007) laget utstilling i flere andre rom i låna. Dermed er arbeidet med faste utstillinger i prestegårdslåna fullført, for overskuelig fremtid.
  • Konservatorene Mette Maske og Ina Neese har, sammen med styreleder Kristine Kaasa Moe, gjennomgått prestegårdslåna og gjenstandene, og Ina Neese og Mette Maske har gitt råd og hjelp om hva som må og bør gjøres på kortere og lengre sikt, med museets samlinger. Dette er meget viktig, og en oppfølging av den hjelp som tidligere er gitt av Trøndelag folkemuseum, for gjenstandsbevaring og registrering ved prestegårdslåna.

Grunnmur og trapper
Et stort prosjekt – det største enkeltprosjektet hittil i Stiftelsen Prestegårdslånas historie – ble fullført i juli 2008, nemlig sikring og istandsetting av grunnmur rundt vestre del av låna, samt to trapper og veranda med gelender og havedører. Stiftelsen UNI, Norsk Kulturminnefond og Melhus kommune gav støtte til prosjektet, som – medregnet dugnadsarbeidet – har et regnskap på kr. 577.471,-. Arbeidet ble påbegynt sommeren 2006.

Det er skrevet to dokumentasjonshefter under og etter prosjektet. Ved besøk i låna kan man lese i disse – og i mange andre dokumentasjonshefter – som ligger i Hovdenstova, prestens gamle stue.

Arbeidet ble i hovedsak utført av følgende håndverkere, alle med lang erfaring i antikvarisk restaureringshåndverk: murer Christer Børjesson, vindusrestauratør Snorre Fjelldal, murer Odd Åge Evjen og smeden Sverre Staverløkk. Fylkesantikvar Finn Damstuen har selvsagt fulgt alt arbeidet, og tatt de nødvendige beslutninger underveis. Det har vært et utmerket samarbeid mellom stiftelsens ledelse, fylkesantikvaren (Sør-Trøndelag fylkeskommune) og håndverkerne. Man kan se noen bilder fra arbeidet og resultatene, under menyen Bildegalleri.

Prestene kom og ble
De aller fleste prestene som gjennom 240 år flyttet inn i prestegårdslåna, ble der til de døde, eller de gikk av med pensjon. Mange av bygdens sogneprester er begravet på Melhus kirkegård, bare 60-100 meter fra prestegårdslånas husvegg. Etterkommere av flere av prestene har gitt gaver til Stiftelsen Prestegårdslåna, både møbler, prestekjoler, bilder, bøker og annet.

Bildene og tekstene til venstre kan være uavhengig av hverandre, men kan også ha med hverandre å gjøre.

DSC 0632 kopi 

 Are i fjset foto John Lerli kopi 3

Are Ringheim (bildet over) og Kristine Kaasa Moe (bildet under) fotografert av John Lerli i Trønderbladet.

Lven ved prestegrdslna 009 kopi

 

Jorid Tone kake kopi 3

Tone Østerli og Jorid Jagtøyen 28. april 2021, i hyggelig samtale ved kaffebordet.

Jorid Tone Johan 2 kopi

28. april 2021 Det var en stund siden ordfører Jorid Jagtøyen hadde vært i Låna, så hun ønsket å se på noe av det som er nytt siden sist. Her er hun sammen med Tone Østerli og Johan Helberg i Niels Nielsen Dahls værelse.

Jorid Kristine fargerapportboken kopi

Ordfører Jorid Jagtøyen fikk et eksemplar av boken Fargerapporter, som er den foreløpig siste boken gitt ut av Prestegårdslåna og Snøfugl forlag. Hun kjøpte også en bok, slik at kommunen har to eksemplarer.

20210102 130012

Fra Lystersalen en arbeidsdag i januar. De store bordene i stuene er gode å ha til arbeid med rydding og arkivering av aviser m.m., som denne dagen. I desember–januar faller solen så vakkert inn i denne lille stuen i Låna. Den ble gjerne brukt til spisestue, da det bodde prester i huset, og ligger vegg i vegg med kjøkkenet.

20210102 105813 Lana sr sol vinter 2021

Grset kopi 2 
Gammelhusa oppi Grøseta, våningshuset.
Prestegårdslåna har gitt hjelp til mange eiere av gamle hus opp igjennom årene.
Styreleder Kristine Kaasa Moe var på Grøset første gang høsten 2008. Det gikk ikke mange dagene før hun skrev ded første søknadene for gårdeieren om støtte til istandsetting og sikring av de mange bygningene på den utrolig vakre, gamle gården.

2.10.2019 lven Grset kopi

Det er først og fremst Kolbjørn Vegar Os som har utført istandsetting, sikrings- og restaureringsarbeid på Grøset. Men også andre håndverkere har gjort store, viktige arbeider på denne nydelige gården, blikkenslager Ivar Gynnild, tømrer Anders B. Gimse og vindusrestauratør Jarle Nor blant annet.

5 3 Gammelhusa oppi Grseta kopi

I løpet av 2021 skal Gammelhusa oppi Grøseta være på vedlikeholdsnivå. Det siste som gjøres er å fullføre vindusrestaurering.

Grset 2019 tunet fra nordst kopi

Gammelhusa oppi Grøseta.

2. kirken og prestegrden 1821 c

Arne Skarsem har laget modell av prestegården og kirken slik det var i 1821, så langt vi kan se av dokumentene. Prost Peder S. Nissen bygde et stort ekstra hus vinkelrett på Låna. Huset stod ikke mange år, det ble flyttet etter Nissens altfor tidlige død i 1826. Modellen kan sees i Låna.

Hesje 2

sne-gjerde-olaug

Olaug Gimse Storrø har tatt bilder ved årsskiftet 2014-2015, etter at det falt sne. På bildet over ser vi sneen på 1700-talls-gjerdet vest for Låna. 

På bilder under ser vi sneen lage fine figurer på toppene på 1800-talls-stakittet øst for Låna.

sne-stakitt-olaug

 

Her følger noen bilder fra Prestegårdslåna. Bildene er uavhengige av tekstene til venstre.

Hesje 3

 

vestvegg-ferdig

Vestveggen er ferdig – også fuglekassen har blitt tatt ned og malt. Stillas er satt opp på vestre del av nordveggen.

vest-vegg-stillas

Våren-sommeren 2013 ble vestveggen av låna istandsatt. Den ble skrapet, malt og kittet. Vindskiene (fra 1960-tallet) ble tatt ned, råteskader ble utbredet, og nye håndhøvlede vindskier ble montert – med gammel type spiker, såkalt klipt spiker.

 

malekurs-2

 

Kabinettet i Prestegårdslåna - tilbake til fordums prakt. Se også bilde – og avisartikler – under Aviser o.a.

stakittogvegg

Det elegante 1800-talls stakittet – med en dobbel port – har gitt hele området et nytt og vakkert preg. Og så er det så moro at det var omtrent slik det var, midt på 1800-tallet. Østveggen er ferdig istandsatt sommeren 2013 (og også vestveggen og nesten 1/3 av nordveggen) med bevilgning fra Sør-Trøndelag fylkes-kommune (Miljøverndepartement-/Riksantikvar-midler).

gressklipp

I sommerhalvåret må gresset klippes og blomsterseng lukes. Arbeidet gjøres av frivillige, i styret og blandt Prestegårdslånas venner.

himling-b

Her er stubbloftet i den gamle kjelleren (fra 1700-tallet) etter istandsetting i 2013, utført av Halfdan Stendahl.  

himling-a

Stubbloftet  holdt på å falle ned. Grus og leire drysset faretruende og det var like før det hele revnet. I 2013 er dette istandsatt. Det var ikke fare for selve gulvåsene, men for sikkerhetsskyld ble en ekstra forsterkning for en lang gulvås montert. 

blomsterseng

Noen gamle blomster fra prestegårdshagen har overlevd fra «gamle dager». Randi Tømmerdal opparbeidet og stelte blomstersengene langs låna i over ti år, frem til i 2012. I 2013 overtok Liza Sandviken hovedansvaret med blomstersengene. Bildet er tatt like før den rike blomstringen i juni 2013 begynte.

1700-talls-gjerde

Gjerdet fra 1700-tallet er blitt rekonstruert i 2012, i samarbeid mellom hagearkitekt, kursledere og deltakere på stakitt-kurs – og lånas ledelse. 1700-talls-gjerdet skal ikke males, da vi ikke kan se av bildet at det var malt. 

Laana-og-buret-fra-kirketaarnet

Bilde fra kirketårnet, tatt høsten 2011. Det store stabburet (presteburet) er satt litt lengre vest for låna, enn det lille buret (forpakterburet) stod før (se under). Grunnen til det er krav  i brannforskrifter om avstand mellom bygninger.

prestegaarden-melhus-1937

BIlde fra kirketårnet i 1937 eller 1938. Ukjent fotograf. Her ser vi bl.a. begge de gamle stabburene. Det største er det som ble tatt vare på og er gjenreist. Det måtte plasseres på plassen til det mindre buret, siden det nå er kirkegård der storburet stod før. 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune er ofte på befaring ved Prestegårdslåna. Her er Mette Bye og befarer lysthus-kurset i april 2011.

VinduskursAndre

Fra det andre lysthuskurset, 2011.

 

IMG 2098

Kursdeltakere og kursholderne Hans og Sonja Allbäck – på nytt vindusrestaureringskurs. Prestegårdslåna arrangerte tilsammen fire slike kurs i årene 2010-2012. 

DSCF1679

 Det er fantastisk å ha fått stabburet tilbake, etter over 50 års lagring.

 Lysthusgjeng

I 2011 var det to lysthuskurs (og senere ett i 2012). Her er lysthuset kommer opp, ved 7 flotte kursdeltakere og en storartet kursleder.

IMG 0581

Møte 20. november 2010 – åpne prestegårder har kontakt: Hans Jørgen Rønning, Birgitta Odén, Johan Rein, Per Steinar Brevik og Gudbrand Grøt.

 

stabburetvinter

Stabburet er tilbake, med nesten bare det gamle panelet på østveggen.

 

Kurs-paa-trappen

Det første vindusrestaureringskurset ved Prestegårdslåna, høsten 2010, ledet av Sonja og Hans Allbäck.

laana-lav-novembersol3

Lav novembersol på låna.

 

balldans

I mai 2011 var Trondheim Balldans i Herrestuen, med kostymer, musikk og dans.

 

 

DSCF9322

 Poul Falkberg fra Danmark gjør georadarundersøkelse i hagen. 

 

De-fem-foran-laana

Ekspertise og vernemyndighet på den store hagedagen 13. mars 2010: Ingeborg S. Mellgren Mathiesen, Mette Eggen, Madeleine von Essen, Finn Damstuen og Ingeborg Sørheim.

 

 

 

8-Skjenker-kaffe

Kjenner du kaffelukta? Sigurd Sandviken skjenker ekte, kokt kaffe – fra gammel kaffekjele – til besøkene fra Kroa eldresenter.

Det er buret som det står "rives" over, som gjenreises (settes opp igjen) etter 60 års lagring.

2-mai-Ingeb-Mette-Finn

Hagemøte 2. mai 2009: Hage- og landskapsarkitekt Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen, Mette Eggen fra Riksantikvaren og fylkesantikvar Finn Damstuen.

Toemmerdals-og-Mathiesen

Randi og Karl Tømmerdal – forpakterekteparet gjennom mange tiår ved prestegården – har viktige opplysninger å gi til hagearkitekt Ingeborg S. Mellgren Mathiesen.

 

PICT0045-kopi

Fra Pigeværelset i andre etasje av låna. 

 

barnehagen

Barnehagebarn får leke i prestegårdshagen. De lærer om å ta vare på og være forsiktig med både planter og hus. Det er godt å se små barn leke i hagen. Gjennom flere hundre år har mange barn vokst opp på prestegården og sikkert tilbragt mye tid i hagen, som gjerne hadde langt gress og mange bær- og frukttrær, blandt annet. 

 

 Finn-Snorre-Christer

Finn Damstuen, Snorre Fjelldal og Christer Børjesson i 2006.

SnorreArildArneTerje

Snorre Fjelldal, Arild Bjarkø, Arne Berg og Terje Thun i 2005.

 31-Elever Lafto-l

Skoleelever fra 8. klasse på besøk i Prestegårdslåna.

Damst FjChr-2106

Fylkesantikvar Finn Damstuen og de antikvarisk kyndige håndverkerne Snorre Fjelldal og Christer Børjesson undersøker veggen under hagedørene. Det viste seg å være store råteskader, og verandaen måtte fjernes og bygges opp på nytt. 

Borgestuen-mot-muren

Borgestuen i Prestegårdslåna, utstilling laget i 2005.

PICT0035

Fra Niels Nielsen Dahls værelse i Prestegårdslåna. Skrivebordet har tilhørt Ludvig Nielsen, domorganist ved Nidarosdomen fra 1935 til 1976. Bøkene i den nærmeste bokhyllen, er etter domorganistens far, prost Ludvig Nielsen i Rakkestad (Østfold).

 

Vintersol-i-vindu

Den lave vintersolen i desember og januar er alltid svært vakker.

Gammel, flott og slitt dør og håndtak, med spor etter eldre håndtak. Fra øvre, vestre gang til Tausloftet.

Fra Steenbuchsalongen i Prestegårdslåna.

Ved Prestegårdslåna har det vært et meget godt samarbeid - fra første stund - med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Her er fylkesantikvar Finn Damstuen sammen med styreleder Kristine Kaasa Moe.

Foto, sannsynligvis fra 1890, av fotograf Erik Olsen, av den gamle middelalderkirken, som ble revet i februar 1890. Prestegårdslåna har 1877-vinduene, som man idag ser bare i vestre del.

barneblad

Prestegårdslåna har fått mange gaver, bl.a. hundrevis av bøker. Her er det gamle barneblad som er innbundet.