Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

  • Prestegårdslåna er åpen hver lørdag, hele året kl. 12.00 - 14.00 – så snart unntakstilstanden er over. Telefon: 976 22 708.
  • Programmet for dette semester finnes under fanen Møter.  Det kan også lastes ned her.
  • Prestegårdslåna og Snøfugl forlag har gitt ut tolv bøker sammen. Les om dem under fanen Bokutgivelser.  
    Det er fri frakt hvis du kjøper bøker for minst kr. 500. 

  • Prestegårdslånas bygningsvernsenter arrangerer hvert år faglige kurs og fagdager for håndverkere, hus- og gårdeiere og offentlige forvaltere/saksbehandlere.
    Prestegårdslånas bygningsvernsenter kan bistå med råd, kontakt med fagpersoner og vernemyndighet, samt hjelp i forbindelse med med søknader om støtte til istandsetting/restaurering.
    Bruk samme kontaktopplysninger som for Stiftelsen Prestegårdslåna.

Stiftelsen Prestegårdslåna

Telefon: 976 22 708

Postadresse:
Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, Postboks 16, 7221 Melhus
Organisasjonsnummer: 985 131 376, gårdsnummer 90, bruksnummer 45. 

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styreleder Kristine Kaasa Moe, tlf. 90 72 88 75.   E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vi svarer på e-post (og brev i posten) så raskt som mulig. Hvis du ikke har mottatt svar innen en uke, så vennligst ring.

© Stiftelsen Prestegårdslåna: Bruk av bilder kan gjøres etter avtale med Stiftelsen Prestegårdslåna. Ta kontakt ved brev, eller pr. telefon 976 22 708 eller e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenter som kan lastes ned fra denne nettsiden kan ikke gjengis eller offentliggjøres andre steder, uten tillatelse. Ta kontakt.

Stiftelsen er den vedtaksfredete eiendommen Prestegårdslåna og hagen i Melhus kommune, Sør-Trøndelag. Stiftelsen, som ble opprettet i 2002, har ingen ansatte, men driver et omfattende arbeid med istandsetting, sikring, dokumentasjon, møter, omvisning og undervisning. Formålet med Stiftelsen er (første del av §1 i vedtektene): «Stiftelsen har til formål å arbeide som en del av kulturminnevernet og museumsaktiviteten i distriktet. Spesielt har Stiftelsen ansvar for vern og utvikling av de kulturminner som Stiftelsen eier, og andre kulturminner som den har til forvaltning.»

I mange rom i Prestegårdslåna er det utstillinger knyttet til bygningen og om folket som har levd på gården. I Hovdenstova (en av stuene i første etasje) er det lagt ut faglitteratur innen kulturminnevern. Der er også stiftelsens dokumentasjonshefter, og alle bøkene som Stiftelsen har gitt ut ved Snøfugl forlag fra året 2012; i 2018 kom den 11. boken ut, og bøker for utgivelse i 2019 er under arbeid.

Stiftelsen Prestegårdslånas eneste (og dermed øverste) organ er et styre på fem medlemmer. Styret består av (varamann i parentes), med periode frem til neste valg, alfabetisk rekkefølge:

Nils Petter Svendsen Aune (Marit Søberg), 2017 - 2021
Johan S. Helberg (Ylva Cecilie Vestrheim), 2018-2022
Oddbjørn Syrstad (Torill Lund), 2019 - 2023
Kristine Kaasa Moe (Stein Adler Bernhoft), 2019 - 2023
Astrid Sæther (Marie Rathe), 2017 - 2021  
 
Styreleder er for tiden Kristine Kaasa Moe og nestleder er Nils Petter Svendsen Aune, gjenvalgt på styremøte/årsmøte den 18. januar 2018.
 
Alle styremedlemmer velges for fire år ad gangen. Stiftelsens vedtekter sier dette i §4 om styret.
«Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
1 styremedlem med varamedlem velges av Melhus kommunestyre.
2 styremedlemmer med varamedlemmer velges av foreningen Prestegårdslånas Venner.
1 styremedlem med varamedlem velges av Fortidsminneforeningen Den trønderske avdeling.
1 styremedlem med varamedlem velges av styret for Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus.»
 
Medlemmet som er valgt av Melhus kommunestyre (Syrstad) og ett av medlemmene valgt av Prestegårdslånas Venner (Aune og Moe) sitter i styret i den kommunale valgperioden. De andre velges midt i valgperioden.
Det er ingen begrensning i vedtektene for hvor mange ganger en person kan gjenvelges til styret.  
Kristine Kaasa Moe har vært valgt til styreleder hvert år, fra 2002 av.
 
 
Det er tre dokumenter som er grunnlaget for styrets arbeid: Fredningsdokument fra 1996, Vedtektene fra 2002 (rev. i 2009, 2013 og 2018) og Lov om Stiftelser. Vedtektene ble vedtatt da stiftelsen ble opprettet i 2002. Stiftelsen Prestegårdslånas vedtekter kan du lese her. 
 

Fra Lørdagsforedrag om lokalhistorie, i Herrestuen, i april 2012.

regnebok

Regnebok funnet på mørkloftet av låna av Prestegårdslånas Venner i 1998, mens Prestegårdslåna var kommunal eiendom. Regneboken har tilhørt prestedatter Sophie Amalie Neumann (1861-1917). Hun bodde med foreldre og søsken i Prestegårdslåna fra 1882 til 1894.