Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

  • Prestegårdslåna er åpen hver lørdag, hele året kl. 12.00 - 14.00. Telefon: 976 22 708.
  • Programmet for dette semester finnes under fanen Møter.  Det kan også lastes ned her.
  • Prestegårdslåna og Snøfugl forlag har gitt ut elleve bøker sammen. Les om dem under fanen Bokutgivelser.  
    Det er fri frakt hvis du kjøper bøker for minst kr. 500. 

  • Prestegårdslånas bygningsvernsenter arrangerer hvert år faglige kurs og fagdager for håndverkere, hus- og gårdeiere og offentlige forvaltere/saksbehandlere.
    Prestegårdslånas bygningsvernsenter kan bistå med råd, kontakt med fagpersoner og vernemyndighet, samt hjelp i forbindelse med med søknader om støtte til istandsetting/restaurering.
    Bruk samme kontaktopplysninger som for Stiftelsen Prestegårdslåna.

Åpningstider m.m.

Prestegårdslåna ligger i Melhus kommune, mindre enn hundre meter fra sørveggen til Melhus kirke. Låna er åpen for besøkende hver lørdag hele året fra kl. 12.00 til 14.00. 

Det er gratis adgang hver eneste lørdag. Man kan gå fritt i stuene i første etasje og man kan få omvisning i huset forøvrig. 

Man kan få omvisning for grupper og enkeltpersoner utenom den faste åpningstiden. Det koster kr. 100 pr.  person.

Vil du gi en gave til Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, så er kontoen i Melhus sparebank denne: 4230.51.29997.

For foredrag og omvisning (og evt. servering) for større eller mindre grupper – ta kontakt.

laana-og-stakitt-underveis

1700-talls gjerdet under oppføring høsten 2012. 

lysthus-grind-fra-oven

Lysthuset, gjerdet og port, våren 2013. Lysthuset og gjerdet er rekonstruksjon av det man ser på et maleri fra 1795/96 av Prestegårdslåna og hagen.

En herlig Onsdagskveld i Låna i juni 2011. Etter en time med Evert Taube-sanger i Herrestuen, ble det mer musikk og hygge på verandaen og i hagen. Foreningen Prestegårdslånas Venner, som ble stiftet i 1985, har fra 1992 arrangert kulturkvelder i Prestegårdslåna, med gratis adgang og servering. Høsten 2017 var man kommet til Onsdagskveld i Låna nummer 288.

Under overskriften (menyen) Møter er det oversikter over alle Onsdagskveld i Låna-foredrag m.m. og andre foredrag og kurs som er holdt i Prestegårdslåna av bl.a. venneforeningen og stiftelsen.